Home

Ontplooiing
Swilion zet zich in voor innovatieve kenniscreatie en kennisoverdracht bij professionals en organisaties. Daarom bieden wij praktische en flexibele trainingsprogramma’s en ondersteunen wij bedrijven bij het up-to-date houden van de kennis bij hun medewerkers.ontplooiing
Energie
Oplossingen bieden voor de sterk groeiende vraag naar energie in de wereld, is voor Swilion hetzelfde als het ontwikkelen en beschikbaar maken van vormen van nieuwe duurzame energie, zoals het optimaal gebruik van wind, zon, getijden en biomassa.Energie
Water
Op veel plaatsen in de wereld is een tekort aan schoon drinkwater. De Nederlandse technologie op dit gebied wordt hoog aangeprezen. We zijn er trots op dat Swilion een bijdrage levert aan de ontwikkeling van hooginnovatieve oplossingen waardoor het recht van ieder mens op schoon water een bereikbaar doel wordt.water
Voedsel
We kennen nog lang niet alle gezondheids- en milieueffecten zijn van het grootschalige gebruik van veredelde gewassen, voedingssupplementen. Daarom draagt Swilion actief bij aan de ontwikkeling, productie, verwerking en het gebruik van duurzame voedingsmiddelen.voedsel